حذف رانت ۱۱ هزار میلیارد تومانی با عرضه خودرو در بورس کالا


تهران- ایرنا- وزارت اقتصاد اعلام کرد: عرضه ۳۶ هزار خودرو در بورس کالا رانت ۱۱ هزار میلیارد تومانی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری را از بین برد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84998390/%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA-%DB%B1%DB%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری