حذف تعارض منافع و رانت چندین ساله حوزه حسابرسی در دولت سیزدهم

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402060503285/%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA-%DA%86%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85

به گزارش ایسنا، قدرت اله اسماعیلی در حاشیه نمایشگاه «روایت خدمت» اظهار کرد: سازمان حسابرسی یکی از سازمان های زیر مجموعه وزارت اقتصاد و وظیفه اصلی آن تامین نیازهای دولت در زمینه حسابرسی است که در چارچوب این وظایف به صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی اعتبار می بخشد و اطلاعات مالی که مبنای تصمیمات فعالان اقتصادی است را تدوین می ‌کند که کمک به شفافیت اطلاعات و پیشگیری از بی نظمی مالی کرده و این شفاف سازی به صورت های مالی و نظمی که در اطلاعات مالی ایجاد می شود، موجب می‌شود اعتماد عمومی مردم به عملکرد دستگاه ها بیشتر شود و سرمایه اجتماعی را افزایش دهد.

مدیرعامل سازمان حسابرسی از حذف یک رانت و یک تعارض منافع در حوزه حسابرسی به عنوان دستاورد مهم دولت سیزدهم در حوزه شفافیت مالی نام برد و جزئیات آن را تشریح کرد.

اسماعیلی همچنین درباره مبارزه با رانت در جامعه حسابداران یادآور شد: در این جامعه هیات تشخیص صلاحیت حسابداران داریم که تبصره ۳ ماده ۳ آیین نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی اجازه داده بود مدیرانی که حداقل ۱۰ سال سابقه کار حسابداری و فعالیت های مرتبط داشتند بدون آزمون، مجوز کار حسابرسی بگیرند و این رانتی بود که به برخی مدیران دولتی داده بودند.

مدیرعامل سازمان حسابرسی درباره تعارض منافعی که رفع شد، گفت: حدود ۳۵ هزار شرکت خصوصی و بعضا دولتی داریم که توسط جامعه حسابداران رسمی، حسابرسی میشود و این جامعه اساسنامه ای داشت که بر اساس آن کسانی که ذی نفع بودند، وظیفه کنترل کیفیت حسابرسی و هیات‌های بدوی را بر عهده داشتند و پیشنهاد دادیم که کنترل کیفیت حسابرسی و هیات های بدوی از ذینفع جدا شد و به حاکمیت داده شد و این در حالی است دولت های قبل به رفع این تعارض منافع هیچ ورودی نکرده بودند.

وی با تشریح دو دستاورد مهم دولت سیزدهم در حوزه حسابرسی برای مقابله با تعارض منافع و حذف رانتی که در دولت های گذشته وجود داشت، یادآور شد: با پیشنهاد این سازمان و حمایت وزیر اقتصاد، موضوع در هیات دولت مطرح و دو مصوبه مهم از دولت گرفته شد تا تعارض منافع و رانت در حرفه حسابرسی برطرف شود.

مدیرعامل سازمان حسابرسی در ادامه تاکید کرد: وزیر اقتصاد از درون وزارتخانه خود شروع کرد و این امضای طلایی را احصاء و به هیات وزیران پیشنهاد داد و البته تصویب شد تا مانع از رانتی شود که سال های سال از آن سوء استفاده می شد.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری