حذف امضاهای طلایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کارها در دولت سیزدهم


تهران- ایرنا- دولت سیزدهم در دو سال گذشته موفق شد پس از ۱۳ سال تکلیف بر زمین مانده تسهیل شرایط صدور مجوز کسب و کارها را انجام دهد و امضاهای طلایی برای صدور مجوز را حذف کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85207736/%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری