حجم معاملات ثبت شده دولت سیزدهم معادل ۱۰ سال گذشته است


تهران- ایرنا- رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: ۶۲۳ همت (هزار میلیارد تومان) معامله دولتی در حوزه تجارت الکترونیک به صورت شفاف طی ۲ سال گذشته ثبت شده است، این حجم از ثبت معامله معادل کل معاملات ۱۰ سال قبل (از ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱) است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85212267/%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%DB%B1%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری