حجم مبادلات تجاری ایران و قزاقستان افزایش یافت


تهران – ایرنا – در دیدار سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در آلماتی قزاقستان با مدیرکل جدید اتاق بازرگانی این استان اعلام شد که حجم مبادلات تجاری دو کشور در سال گذشته میلادی با ۲۰ درصد افرایش به ۵۲۸ میلیون دلار نسبت به سال ما قبل آن رسید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85074542/%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری