حال و روز مالیات در لایحه بودجه ۱۴۰۳


تهران- ایرنا- لایحه بودجه ۱۴۰۳ با رقم ۲۴۶۲ همت در ۱۴ آذرماه به مجلس شورای اسلامی داده شد. این لایحه گام مثبتی برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و رشد درآمدهای پایدار است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85332962/%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B3

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری