جهش سه برابری پرداخت عوارض مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری‌ها و دهیاری‌های سمنان + فیلم


سمنان – ایرنا – مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان با اشاره به جهش سه برابری پرداخت مستقیم و ماهانه عوارض مالیات بر ارزش افزوده از سوی این اداره‌کل به شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان در سال گذشته نسبت به سال قبل آن گفت: سرانه این پرداختی از حدود ۴۱۱ هزار تومان به ازای هر نفر در سال ۱۴۰۰ به یک‌میلیون میلیون و ۲۵۱ هزار تومان در سال ۱۴۰۱ افزایش یافت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85166032/%D8%AC%D9%87%D8%B4-%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7