جهش تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات در دولت سیزدهم/ سرمایه‌گذاری معطل مذاکرات نماند


تهران- ایرنا- رشد ۷.۷ درصدی تشکیل سرمایه ثابت در بخش ماشین آلات در سال ۱۴۰۱، نشانه‌ای از احیای اقتصاد کشور به ویژه در بخش‌های صنعتی و همچنین کمرنگ شدن تحریم در حوزه دسترسی کشور به ماشین آلات تولید به شمار می‌رود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85143363/%D8%AC%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B7%D9%84