جنگ طولانی‌مدت علیه غزه و فرسایش اقتصاد اسرائیل/ تداوم سقوط واحد پول رژیم صهیونیستی


تهران – ایرنا – در حالی که درگیری ها در نوار غزه ادامه دارد، واحد پول اسرائیل (شکل) شاهد کاهش به پایین ترین سطح خود در برابر دلار آمریکا طی ۸ سال گذشته بوده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85437210/%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%BA%D8%B2%D9%87-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری