جلوگیری از زندانی شدن ۸ هزار نفر از مقصران حوادث رانندگی فاقد بیمه‌نامه

آحاد جامعه که دارای وسیله نقلیه موتوری هستند برای پیشگیری از پیگردهای قانونی و برخورداری از حمایت های صنعت بیمه در مواقع بروز خسارت، باید نسبت به تهیه بیمه نامه معتبر شخص ثالث برای وسیله نقلیه خود اقدام کنند.

جلوگیری از زندانی شدن ۸ هزار نفر از مقصران حوادث رانندگی فاقد بیمه‌نامه


منبع: https://www.irna.ir/news/84866637/%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DB%B8-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF

به گزارش ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارای، از آغاز فعالیت دولت سیزدهم تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۱، صندوق تأمین خسارت های بدنی در راستای اجرای تکالیف مقرر قانونی و عمل به مسئولیت های اجتماعی، موفق شد علاوه بر فراهم کردن زمینه آزادسازی ۲۷ نفر از زندان، از زندانی شدن هشت هزار و ۵۰۳ نفر از مقصران حوادث رانندگی فاقد بیمه نامه نیز جلوگیری کند.

صندوق تأمین خسارت های بدنی در راستای اجرای قانون، با پرداخت خسارت زیاندیدگان، از زندانی شدن افراد فاقد بیمه نامه معتبر جلوگیری می کند اما بنا به تکلیف قانونی موظف است نسبت به بازیافت خسارت‌های پرداختی از مقصرین سوانح رانندگی که فاقد پوشش بیمه ای لازم هستند، اقدام کند.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری