جلسه وبیناری خاندوزی با اعضای شورای عالی ایرانیان مقیم چین برگزار شد


تهران- ایرنا- نشست وبیناری «احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعضای شورای عالی ایرانیان مقیم چین با هدف بررسی مسایل و مشکلات فعالان اقتصادی ایرانی در این کشور برگزار شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85380488/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%DB%8C%D9%85-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری