جلسه فوق‌العاده دولت برای بررسی جداول بودجه


تهران- ایرنا- جلسه فوق‌العاده دولت به منظور بررسی جداول بودجه ۱۴۰۳ به ریاست آیت الله رئیسی و وزرای کابینه برگزار شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85436890/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری