جزییات طرح جهش کریدور ترانزیتی شمال جنوب دولت سیزدهم


تهران- ایرنا- طرح «جهش کریدور ترانزیتی شمال جنوب» یکی از طرح‌های مصوب جلسه ۱۴ دی ماه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است که اجرای آن زمینه را برای «توسعه پیوندهای راهبردی و وابستگی متقابل تجاری با کشورهای منطقه» که از محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی است، فراهم می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85000672/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D9%87%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری