جزییات تفکیک حساب‌های تجاری؛ روش‌های شناسایی و مشوق‌های جداسازی 

در این شرایط، توزیع تراکنش‌های واریز به چند حساب نمی‌تواند به ابزاری برای فرار مالیاتی تبدیل شود و حتی ممکن است در مجموع، مالیات دریافتی برای فرد بیش از مالیات دریافتی از یک حساب تجاری معرفی شده به سازمان امور مالیاتی باشد. در چنین حالتی، اگر فرد به جای توزیع تراکنش‌ها و عدم معرفی حساب یا حساب‌های تجاری خود به سازمان امور مالیاتی، حساب مشخصی را به سازمان امور مالیاتی معرفی کند و همه فعالیت تجاری خود را در آن حساب متمرکز کند، سایر واریزی‌ها به حساب‌های غیرتجاری وی مشمول مالیات یا محاسبه نمی‌شود.

روش‌های شناسایی حساب‌های تجاری

ممکن است این سوال و ابهام مطرح می شود که اگر حسابی کمتر از ۱۰۰ تراکنش داشته باشد اما مجموع واریزی به آن حساب بیش از ۳۵ میلیون تومان باشد، آن حساب تجاری محسوب نخواهد شد؟

معرفی ۸ میلیون و ۱۳۰ هزار حساب تجاری به سازمان مالیاتی توسط مودیان

سازمان امور مالیاتی کشور در خردادماه و تیرماه سال جاری اعلام کرد که مودیان حساب‌های تجاری مربوط به فعالیت کسب و کارشان را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند که تاکنون بیش از هشت میلیون و ۱۳۰ هزار حساب تجاری توسط مودیان به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده است. 

روش دوم، دریافت حساب‌های تجاری از مودیان مالیاتی است. 

با این تعریف، در صورتی که در یک حساب شخص حقیقی که به سازمان امور مالیاتی معرفی نشده کمتر از ۱۰۰ تراکنش واریز به حساب در ماه داشته باشد و مجموع واریزی به آن حساب کمتر از ۳۵ میلیون تومان در طول ماه باشد، آن حساب حساب تجاری تلقی نمی شود.

براساس بررسی معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی حداکثر ۲ درصد و براساس اعلام محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور، حداکثر نیم درصد افراد، مشمول قواعد شناسایی حساب تجاری خواهند شد. درواقع اغلب کسانی که مشمول این قواعد می‌شوند که در فضای مجازی مشغول کسب و کار و خرید و فروش کالا و یا خدمت هستند.

علاوه بر اینها، بانک مرکزی مشوق‌هایی برای ایجاد حساب تجاری در نظر گرفته است. اعطای دسته چک جدید در صورت بازگشت تمامی برگه های دسته چک های قبلی و نیز بازگشت سه پنجم (۶۰ واحد درصد) از برگه های آخرین دسته چک متصل به حساب تجاری، اعمال تخفیف در کارمزد خدمات بانکی حداکثر تا “۴۰ درصد” در رابطه با سرفصل های “صدور انواع ضمانتنامه”، “حواله ها” و “وصول بروات” و افزایش سقف روزانه برداشت غیرحضوری از کلیه حساب های تجاری مشتری، حداکثر تا پنج میلیارد ریال از جمله این مشوق‌ها است. 
دیگر مشوق‌ها عبارتند از افزایش سقف ماهانه برداشت غیرحضوری از کلیه حساب های تجاری مشتری، حداکثر تا سی میلیارد ریال، در اولویت قراردادن ضمانت اشخاص دارای حساب تجاری به عنوان یکی از وثایق قابل قبول برای اعطای تسهیلات خرد، عدم اعمال محدودیت های مربوط به تعداد مجاز حساب سپرده اشخاص حقیقی در افتتاح و نگهداری حساب تجاری، عدم ارائه مستندات به بانک برای نقل و انتقالات حضوری تا آستانه مبلغ یک میلیارد تومان . 

روش دیگری که برای شناسایی حساب تجاری به کار گرفته می‌شود، روشی است که بانک مرکزی اعلام کرده است. براساس دستورالعمل بانک مرکزی، حساب تجاری حسابی است که بیش از ۱۰۰ تراکنش واریز به آن حساب در ماه انجام شود و در عین حال مجموع رقم ریالی واریزی به حساب ۳۵ میلیون تومان باشد.

روش سوم، حساب تجاری، حسابی است که بیش از ۱۰۰ تراکنش واریز به آن در ماه انجام شود و در عین حال مجموع رقم ریالی واریزی به حساب ۳۵ میلیون تومان باشد

دوم، حساب‌های اشخاص حقیقی که به سازمان امور مالیاتی معرفی شده یا معرفی می‌شود، حساب تجاری در نظر گرفته می‌شود. بنابراین فقط حساب‌های احراز نشده توسط اشخاص حقیقی، مشمول این فرایند شناسایی می‌شوند.

براساس اظهارات «علیرضا غفاری» معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، مبنای شناسایی حساب‌های معرفی نشده افراد، فقط یک حساب نیست، بلکه مبنا کد ملی افراد است و مجموع تعداد واریزی به حساب‌های متعلق به یک کد ملی مورد محاسبه قرار می گیرد.

به گزارش ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، یکی از پیش‌نیازها و زیرساخت‌های اخذ مالیات، شناسایی فعالان اقتصادی و میزان درآمد به دست آمده از فعالیت اقتصادی است. در همین راستا یکی از مهم‌ترین اقدامات، شناسایی حساب‌های تجاری است. 

مشوق‌های بانک مرکزی برای ایجاد حساب تجاری

بنابراین اگر مجموع تعداد تراکنش‌های حساب‌های معرفی نشده به سازمان امور مالیاتی برای یک فرد حقیقی در طول یک ماه ۱۰۰ مورد و بیشتر بوه و در کنار آن، مجموع واریزی به حساب ۳۵ میلیون تومان و بیشتر بود، مالیات از مبالغ واریزی به کل این حساب‌ها محاسبه می‌شود.

حساب‌های تجاری به چند روش شناسایی می شود. روش نخست؛ تجاری محسوب شدن حساب‌های متعلق به شرکت‌ها یا همان اشخاص حقوقی است. 

دولت سیزدهم به‌دنبال افزایش مالیات‌ستانی از بخش‌های واسطه‌گری، جلوگیری از فرار مالیاتی و تامین همه هزینه‌های بودجه عمومی از محل مالیات است و تفکیک حساب‌های تجاری از حساب‌های غیرتجاری در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و شناسایی درآمد مودیان مالیات، فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کار انجام می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84886456/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%81%DA%A9%DB%8C%DA%A9-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B4%D9%88%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C

اقدام دیگر سازمان امور مالیاتی که با همکاری بانک مرکزی انجام شد، اتصال همه کارتخوان‌های احراز شده توسط صاحبان آن به حساب مرتبط و معرفی شده به سازمان امور مالیاتی بود که این اقدام از نیمه دوم سال گذشته تا پایان مرداد ماه انجام شد. در همین راستا ۹ میلیون کارتخوان، ساماندهی و ۹ میلیون کارتخوان هم غیرفعال شد.

مبنا قرار گرفتن کد ملی برای شناسایی حساب‌های تجاری

پاسخ به این سوال، از این قرار است که اولا برای حساب های متعلق به شرکت‌ها و به عبارت دیگر اشخاص حقوقی، کلا حساب بانکی، حساب تجاری تلقی می شود. بنابراین این قواعد برای حساب‌های اشخاص حقوقی برقرار نیست. 

فقط ۲ درصد افراد، مشمول قواعد شناسایی حساب تجاری می‌شوند

همان طور که اشاره شد از روش‌های شناسایی حساب تجاری، دریافت حساب‌های تجاری از مودیان مالیاتی است.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری