جزئیات معافیت و تخفیف مالیاتی فرزند سوم ابلاغ شد


تهران- ایرنا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه‌ای، شرایط معافیت و تخفیف مالیاتی فرزند سوم پیرامون موضوع ماده ۱۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را اعلام کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85232999/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%AE%D9%81%DB%8C%D9%81-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B4%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری