جزئیات عملکرد درگاه ملی مجوزها؛ صدور ۵۳۸ هزار مجوز کسب و کار در یک سال


تهران- ایرنا- براساس آمار طی یک سال گذشته بیش از ۵۳۸ هزار مجوز کسب و کار به صورت برخط صادر شده که ۲۴۲ هزار و ۷۱۳ مجوز مشاغل خانگی است و ۸۱ درصد این فعالان به دنبال گسترش کسب و کار خود هستند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85236914/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%DB%B5%DB%B3%DB%B8-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری