جزئیات سپرده‌گذاری بلندمدت ارزی و نحوه ورود سرمایه به کشور تعیین شد


تهران- ایرنا- وزارت اقتصاد دستورالعمل متنوع‌سازی روش‌های ورود سرمایه به کشور را برای سپرده‌گذاری بلندمدت ارزی و سرمایه‌گذاری آماده کرد که جزییات سپرده‌گذاری بلندمدت ارزی برای اخذ اقامت پنج ساله به روش حواله و اسکناس ارز و همچنین نحوه ورود سرمایه به کشور در این دستورالعمل تعیین شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85203717/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری