جزئیات تامین مالی بخش تولید از بازار سرمایه در بهار امسال


تهران- ایرنا- تامین مالی تولید از بازار سرمایه، یکی از مطمئن‌ترین روش‌های تامین مالی است که هدایت نقدینگی و به دنبال آن، رونق تولید و مهار تورم را به دنبال دارد؛ دراین راستا در ۳ ماهه نخست امسال سه اقدام مهم «عرضه اولیه» «انتشار اوراق شرکتی» و «افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی» برای تحقق این هدف انجام شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85163450/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84