جزئیات افزایش اعتبار یارانه ۵ دهک درآمدی/ خرید از ۱۲۰ هزار فروشگاه در طرح کالابرگ


تهران- ایرنا- معاون رفاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: اگر خانوارهای ذیل دهک‌های درآمدی یک تا ۵ نیمی از یارانه نقدی خود را به خرید ۱۱ قلم کالای مشمول کالابرگ الکترونیک اختصاص دهند، نفری ۱۲۰ هزار تومان اعتبار یارانه تشویقی (اعتباری) دریافت می‌کنند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85208279/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B5-%D8%AF%D9%87%DA%A9-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B2%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری