جرایم «نداشتن بیمه شخص ثالث» همه وسایل نقلیه زمین بخشیده شد


تهران- ایرنا- وزیر امور اقتصادی و دارایی همزمان با دهه فجر انقلاب اسلامی با بخشودگی صددرصدی جرایم تمام وسایل نقلیه زمینی فاقد بیمه شخص ثالث موافقت کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85017792/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%86%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری