جدایی جهان از دلار


تهران- ایرنا- دلار از زمان جنگ جهانی دوم، ارز ذخیره جهان بوده اما ترکیبی از دلایل سیاسی و اقتصادی، در حال کاهش تدریجی سلطه آن است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85182768/%D8%AC%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1