جداول بودجه ۱۴۰۲ تا ۱۰ روز دیگر به دولت ارسال می‌شود


تهران – ایرنا – عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی از پایان بررسی جداول لایحه بودجه ۱۴۰۲ در شورای نگهبان تا حدود ۱۰ روز دیگر و ارسال آن به دولت خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85084636/%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AA%D8%A7-%DB%B1%DB%B0-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری