جامعه حسابداران و جامعه مشاوران مالیاتی تفاهم‌نامه‌ امضا کردند

دبیر هیأت تشخیص صلاحیت مشاوران مالیاتی بیان داشت: براساس این تفاهم‌نامه، موارد همکاری: استفاده از ظرفیت اعضای مشترک برای پیشبرد اهداف و وظایف طرفین، رشد و توسعه مشاوران رسمی مالیاتی از طریق اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران، بهره‌مندی از ظرفیت‌های قانونی مشاوران رسمی مالیاتی جهت توسعه خدمات حرفه‌ای و تخصصی، تشکیل کمیته‌های مشترک جهت اصلاح و بهبود قوانین و مقررات، برگزاری دوره‌های مشترک آموزش حرفه‌ای، جهت ارتقای دانش تخصصی اعضای طرفین، برگزاری سمینار مشترک حرفه‌ای و تخصصی و بهره‌مندی از ظرفیت‌های پژوهشی و حقوقی طرفین است.

به گزارش ایرنا از سازمان مالیاتی کشور، مرتضی روحی دبیر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران مالیاتی با بیان اینکه این تفاهم‌نامه به امضای دبیرکل جامعه حسابداران رسمی، دبیرکل جامعه مشاوران مالیاتی و دبیر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران مالیاتی رسیده، گفت: هدف از این تفاهم‏‌نامه ایجاد بسترهای لازم برای استفاده از ظرفیت‌های حرفه‌ای، کارشناسی و آموزشی متناظر و متقابل بر پایه تأمین منافع عمومی است.

مرتضی روحی ادامه داد: به‌موجب این تفاهم‌نامه کارگروه مشترک همکاری‌های دوجانبه متشکل از دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران و دبیر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی تشکیل می‌شود که مسئولیت بررسی پیشنهادها، برنامه‌های ارائه شده، هماهنگی و پیگیری‌های مربوط را بر عهده خواهند داشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/84949559/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری