ثمرات مولدسازی باید با سرعت به کام مردم برسد 


تهران- ایرنا- وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: معتقدیم باید به سرعت ثمره مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت و اجازه‌ای که رهبر معظم انقلاب در این زمینه صادر کردند را به کام مردم در استان‌ها بچشانیم و این اقدام می‌تواند بهترین پاسخ به فضاسازی‌هایی باشد که اواخر سال گذشته شاهد آن بودیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85081703/%D8%AB%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری