ثبت ۱۶۷۰۰ درخواست پروانه کسب در درگاه ملی مجوزها 


تهران- ایرنا- رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار اعلام کرد: از ابتدای امسال حدود ۱۶ هزار و ۷۰۰ درخواست پروانه کسب در درگاه ملی مجوزهای کشور با موفقیت ثبت شده ولی فقط حدود یک هزار و ۷۰۰ پروانه صادر شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85098278/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%DB%B1%DB%B6%DB%B7%DB%B0%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری