ثبت ۱۵ هزار گزارش مردمی از فرارهای مالیاتی در سامانه‌ سوت‌زنی


تهران- ایرنا- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور بر برخورد قاطع با فرار مالیاتی تاکید کرد و گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون حدود ۱۵ هزار گزارش مردمی در قالب سامانه سوت زنی به سازمان مالیاتی واصل شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84991572/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%DB%B1%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%AA-%D8%B2%D9%86%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری