ثبت کمترین نرخ رشد نقدینگی در ۳۲ ماه اخیر


تهران- ایرنا- نرخ رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به آذر ماه امسال به ۳۳.۴ درصد رسید که کمترین میزان رشد در ۳۲ ماه اخیر است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85003584/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%B3%DB%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری