ثبت کمترین تورم ماهانه ۱۶ ماه اخیر در تیر ماه/ سقوط تورم نقطه‌ای به کانال ۳۰ درصد


تهران- ایرنا- مرکز آمار در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد شاخص قیمت مصرف کننده در تیرماه امسال به ۱۹۳ واحد رسیده که این موضوع نشان می‌دهد نرخ تورم ماهانه در تیر ماه با ثبت عدد ۱.۹۵ درصد، کمترین تورم ماهانه ۱۶ ماه اخیر را به خود اختصاص داده و همچنین تورم نقطه به نقطه با ۳.۲ واحد درصد کاهش به کانال ۳۰ درصدی سقوط کرده و به ۳۹.۴ درصد رسیده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85180053/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B1%DB%B6-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D8%A7%DB%8C