ثبت رکورد رشد درآمدهای مالیاتی در دولت سیزدهم


تهران – ایرنا – مجموع وصولی مالیات‌های مستقیم و کالا و خدمات در هشت ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۲ درصد رشد داشته است که بالاترین میزان رشد در ۱۰ سال اخیر است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84968092/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری