ثبت درخواست مجوز در درگاه ملی مجوزها یک میلیونی شد


تهران- ایرنا- براساس آخرین داده‌های وزارت اقتصاد تعداد درخواست‌های ثبت شده در درگاه ملی مجوزهای کشور برای دریافت مجوزهای کسب و کار از یک میلیون گذشت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85137099/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF