ثبت بخشنامه‌ها و مقررات پیش از ابلاغ در درگاه ملی قوانین در حال اجرا است


تهران- ایرنا- رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد اعلام‌کرد: ثبت بخشنامه‌ها و مقررات در درگاه ملی قوانین از ۲۸ اردیبهشت در حال اجرا است و گام دوم که قابل فهم کردن قوانین برای فعالان اقتصادی است نیز عملیاتی می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85146315/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84