ثبت‌نام ۴۳۶ هزار و ۵۵۰ نفر برای دریافت سهام نوزادان متولد ۱۴۰۱


تهران-ایرنا- وزارت اقتصاد اعلام کرد: طبق آخرین اطلاعات دریافتی، تعداد ثبت‌نام کنندگان در سامانه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به منظور دریافت سهام نوزادان متولد سال ۱۴۰۱ تا ساعت ۱۴ روز شنبه (۶ خرداد ماه) ۴۳۶ هزار و ۵۵۰ نفر بوده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85053603/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DB%B4%DB%B3%DB%B6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B5%DB%B5%DB%B0-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری