تیم اقتصادی دولت منسجم و در حال رفع مشکلات اقتصادی است


تهران- ایرنا- وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: تیم اقتصادی دولت به صورت منسجم با تصمیم‌گیری‌های تاثیر گذار به دنبال رفع مشکلات اقتصادی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85000535/%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AC%D9%85-%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری