تکمیل پروژه‌های بیمارستانی و زیربنایی در دولت سیزدهم با استفاده از درآمدهای مالیاتی

تکمیل پروژه‌های بیمارستانی و زیربنایی در دولت سیزدهم با استفاده از درآمدهای مالیاتی

به گزارش ایرنا، مالیات یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی پایدار دولت‌ها محسوب می‌شود. کشورهای پیشرفته حساب ویژه‌ای روی مالیات‌ها در بودجه‌ریزی سالانه کشورشان باز می‌کنند؛ همچنین این درآمدها منبعی برای انجام کارهای توسعه‌ای و زیربنایی است.

برخی به غلط تصور می‌کنند که مالیات گرفتن به معنای دست بردن در جیب مردم است. در صورتی که مالیات دقیقاً کارکرد معکوسی دارد؛ باید در روند مالیات‌ستانی صحیح و عادلانه مالیات‌گیری از مودیان بزرگ و پردرآمد در دستور کار قرار دارد و با فرار مالیاتی مقابله می‌شود. از درآمدهای مالیاتی در امور زیربنایی مانند بهداشت و درمان، توسعه شهری، حمل و نقل، آموزش و پرورش استفاده می‌شود. از این امکانات همه مردم و به ویژه اقشار ضعیف و متوسط بهره‌مند می‌شوند. این روند به معنای بازتوزیع ثروت در کشور و ایجاد عدالت اجتماعی است.

دولت سیزدهم با فرارهای مالیاتی مقابله کرد

ولی اله بیاتی، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، در خصوص افزایش درآمدهای مالیاتی در دولت سیزدهم بر اثر اصلاح نظام مالیاتی کشور و مقابله با فرار مالیاتی اظهار کرد: دولت شهید رئیسی بر مبنای قوانینی که در مجلس یازدهم در حوزه اصلاح نظام مالیاتی کشور مصوب شد، اقدام کرد. در برخی زمینه‌ها دولت عملکرد خوبی داشت و در بعضی زمینه‌ها نیاز به کار بیشتری داریم.

وی ادامه داد: دولت سیزدهم به درستی مقابله با فرار مالیاتی را در دستور کار قرار داد. دریافت مالیات حقه از همگان یک اصل است و به افزایش درآمدهای پایدار دولت از محل مالیات کمک می‌کند.

عضو مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: درآمدهای مالیاتی می‌تواند دست دولت را در انجام پروژه‌های توسعه‌ای و زیربنایی در کشور باز کند و بستری برای افزایش و بهبود ارائه خدمات به مردم باشد.

بیاتی گفت: به کار انداختن درآمدهای مالیاتی در دولت سیزدهم در بخش بهداشت و درمان اقدام مناسبی بود. از این طریق، ارائه خدمات به مردم و به ویژه اقشار ضعیف و متوسط در حوزه بهداشتی بهبود می‌یابد و نوعی بازتوزیع عادلانه ثروت در کشور اتفاق می‌افتد.

وی در خصوص اثرگذاری افزایش درآمدهای مالیاتی دولت بر عدم استقراض از بانک مرکزی و در نتیجه کنترل نقدینگی در کشور، تصریح کرد: مالیات‌ستانی صحیح و مبتنی بر اطلاعات از همگان مزیت‌های زیادی برای کشور دارد. از این طریق، افزایش درآمدهای پایدار دولت را خواهیم داشت و زمینه برای کنترل تورم فراهم می‌شود.

نماینده مجلس گفت: نظام مالیاتی کشور از برخی بی‌عدالتی‌ها رنج می‌برد. حقوق و دستمزدبگیران با دقت هدف مالیات‌ستانی قرار داشتند و مرتب قبل از اینکه حقوق‌شان واریز شود، مالیات‌شان کسر می‌شد. به این ترتیب، هیچ امکان فرار مالیاتی برای این اقشار وجود نداشت. در عین حال، برخی مودیان بزرگ و پردرآمد از دادن مالیات طفره می‌رفتند.

وی ادامه داد: به درستی در دولت سیزدهم به سمت اصلاح نظام مالیاتی کشور رفتیم. به نحوی که مالیات‌ستانی حقه از همگان در دستور کار قرار گرفت. در این زمینه دولت سیزدهم اقدامات خوبی انجام داد، البته برخی روندها نیاز به اصلاح دارد که باید در راستای رفع نواقص گام برداریم، اما اصل موضوع اصلاح نظام مالیاتستانی کشور مبنی بر مقابله با فرار مالیاتی اقدام درستی بود.

اختصاص ۴ درصد از مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری‌ها

بیاتی تأکید کرد: نیاز است روندهای صحیح در دولت چهاردهم در حوزه مالیات‌ستانی ادامه یابد و به سمت اصلاح نواقص نیز گام برداریم.

این نماینده مجلس افزود: اختصاص ۴ درصد از مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری‌ها اقدام مناسبی است و به آنها در ارائه خدمات به مردم کمک می‌کند. باید نظارت کافی صورت بگیرد که شهرداری‌ها این منابع درآمدی را در امور جاری مصرف نکنند. این مبالغ باید در زمینه ارائه خدمات به مردم و امور زیربنایی و توسعه‌ای به کار گرفته شود.

وی خاطرنشان کرد: به کار انداختن درآمدهای مالیاتی در حوزه بهداشت و درمان و تکمیل پروژه‌های بیمارستان و بهداشتی که در دولت سیزدهم صورت گرفت، مثبت ارزیابی می‌شود. روش درست همین است که درآمدهای مالیاتی در امور زیربنایی و برای مردم به کار گرفته شود. این تغییر سازوکار در پرداخت مالیات مردم برای مصارف رفاهی مردمی بسیار مهم و راهبردی است که باید در دولت‌های بعدی نیز این سازوکار مالیات‌ستانی تداوم یابد.

بیاتی گفت: بعد از معیشت مردم، حوزه بهداشت و درمان نیز از جمله مسائل مهم است. در مجلس مصوب شد که یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده در این حوزه در زمینه یارانه دارو، بیماری-های خاص، بیمه بیکاری و… تعلق بگیرد. در این حوزه نیز کارهای خوبی در دولت سیزدهم انجام شد. نیاز است دولت چهاردهم روندهای مناسب اصلاح نظام مالیاتی کشور را ادامه دهد و به دنبال رفع نواقص باشد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85519699/%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87