تکمیل معامله تصاحب بانک کردیت سوئیس توسط بانک یوبی‌اِس


تهران- ایرنا- اولریش کورنر (Ulrich Koerner)، مدیر اجرایی شرکت خدمات مالی و بانکداری کردیت سوئیس اعلام کرده است که پرونده تصاحب اضطراری این بانک توسط شرکت خدمات مالی و بانکداری یوبی‌اِس در روز دوشنبه بسته و این معامله تکمیل خواهد شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85136829/%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%DB%8C%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B3