تکرار رویه «هزینه‌تراشی» در کمیسیون تلفیق بودجه


تهران- ایرنا- بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ نشان می‌دهد رویه هزینه‌تراشی در بودجه همچنان ادامه یافته و ده‌ها هزار میلیارد تومان هزینه به بودجه سال آینده تحمیل شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85033593/%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%82-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری