توهم تورم ۱۲۰ درصدی


تهران – ایرنا – کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که اظهارات غیرمستند فعالان سیاسی درباره افزایش تورم، خود عامل افزایش انتظارات تورمی در کشور است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85165069/%D8%AA%D9%88%D9%87%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%DB%B1%DB%B2%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C