«تولید صنعتی» و «مصرف خصوصی» محورهای رشد ۹ ماهه ۱۴۰۱


تهران- ایرنا- بررسی گزارش اخیر بانک مرکزی نشان می‌دهد بخش‌های «صنایع و معادن» و «نفت و گاز» در سمت عرضه و بخش «مصرف خصوصی» در سمت تقاضا، پیشران رشد اقتصاد کشور در ۹ ماه نخست سال جاری بوده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85059378/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B9-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری