تولید صنایع فولاد ایران ۷۰۰ هزار تُن افزایش یافت


اصفهان- ایرنا- انجمن جهانی فولاد در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که صنایع فولادسازی ایران «اُکتبر» امسال (۹ مهر تا ۹ آبان ۱۴۰۲) سه میلیون و ۱۰۰ هزار تُن فولاد خام تولید کرد که با توجه به تولید ۲ میلیون و چهارصد هزار تُنی فولاد در «سپتامبر» سال جاری (۱۰ شهریور تا ۸ مهر ۱۴۰۲)، رُشد ۷۰۰ هزار تنی را نشان می‌دهد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85304294/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%B7%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری