توضیح مرکز اطلاعات مالی درمورد به‌روزرسانی وظایف مشمولان قانون مبارزه با پولشویی


تهران – ایرنا – روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی پیشگیری مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، توضیحاتی در مورد ابلاغ دستورالعمل‌ها و به‌ روزرسانی وظایف اشخاص مشمول در قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ارائه کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85056525/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81-%D9%85%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری