توضیح مرکز آمار در چرایی تاخیر در اعلام نرخ تورم اسفند ماه ۱۴۰۱


تهران- ایرنا- مرکز آمار ایران، علت تأخیر در انتشار نتایج نرخ تورم اسفند ١٤٠١ را تکمیل فرایند تغییر سال پایه از ١٣٩٥ به ١٤٠٠ اعلام کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85066610/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری