توسعه پارس جنوبی روزانه ۴۲ میلیون متر مکعب به ظرفیت گاز کشور اضافه می‌کند


تهران-ایرنا- نخستین جلسه شورای اقتصاد در سال ۱۴۰۳ به ریاست معاون اول رئیس ‌جمهور برگزار و ۵ درخواست وزارت نفت برای توسعه میادین نفت و گاز خصوصا در مناطق مشترک با کشورهای همسایه مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85463674/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B4%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D9%85%DA%A9%D8%B9%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری