توسعه همکاری‌های بانکی بین ایران و عمان

وی با بیان اینکه عمان به دنبال ارائه کمک و پشتیبانی از کشورهای دوست و برادر خود است، افزود: در تلاشیم تا با کشورهایی که برادر و دوست عمان قلمداد می شوند همکاری های پولی و بانکی داشته باشیم.

تهران- ایرنا- رییس کل بانک مرکزی ایران از وصول ۵۰۰ میلیون دلار از ارزهای ایران در انگلستان با همکاری عمان در سال گذشته خبر داد و گفت: در دیدار امروز با رییس بانک مرکزی عمان بر گسترش همکاری های بانکی و اقتصادی بین دو کشور تاکید شد.

طاهر بن سالم العمری رییس بانک مرکزی عمان نیز با تاکید بر اینکه به دنبال  تکمیل مناسبات و همکاری های گذشته با ایران در حوزه بانکی و پولی هستیم، گفت: این دیدار با هدف گسترش و همکاری بین دو کشور انجام گرفت.

تکمیل مناسبات و همکاری های بانکی ایران و عمان

به گزارش ایرنا، توسعه روابط بانکی و بین‌المللی ایران و عمان، محور گفتگوهای صالح آبادی و طاهر بن سالم العمری روسای بانک‌های مرکزی ایران و عمان اعلام شده است. در سال‌های اخیر، عمان نقش میانجی در مذاکرات لغو تحریم‌ها و آزادسازی ارزهای مسدودی ایران را بر عهده داشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84931619/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86

به گزارش ایرنا، علی صالح آبادی، امروز بعد از دیدار با طاهر بن سالم العمری، رئیس بانک مرکزی عمان با تشکر از وی برای همکاری های متنوع و گسترده بانک مرکزی عمان با ایران، افزود: به طور مثال سال گذشته بیش از ۵۰۰ میلیون دلار از وجوه ایران که در انگلستان قرار داشت و قابل استفاده نبود با کمک عمان وصول شد.

رییس بانک مرکزی عمان ادامه داد: عمان می خواهد با کشورهای دوست مناسبات تجاری را گسترش دهند و تعمیق ببخشد.

صالح آبادی گفت:  در دیدار امروز با رییس بانک مرکزی عمان، در موضوعات مختلف گفتگو کردیم که در تمام زمینه ها بین دو طرف اشتراک نظر وجود داشت و توافقات خوبی نیز انجام شد و این مسیر موفق را ادامه خواهیم داد.

وی با تاکید بر اینکه عمان در سال های اخیر کمک های خوبی به ایران انجام داده است، ادامه داد: از این وجوه در داخل کشور استفاده کردیم و امیدواریم همکاری های بیشتری با عمان داشته باشیم.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری