توسعه همکاری‌های بانکی بین ایران و عمان/ نقش ویژه عمان در آزادسازی ارزهای مسدودی ایران

صالح آبادی گفت:  در دیدار امروز با رییس بانک مرکزی عمان، در موضوعات مختلف گفتگو کردیم که در تمام زمینه ها بین دو طرف اشتراک نظر وجود داشت و توافقات خوبی نیز انجام شد و این مسیر موفق را ادامه خواهیم داد.

تهران- ایرنا- رییس کل بانک مرکزی ایران از وصول ۵۰۰ میلیون دلار از ارزهای ایران در انگلستان با همکاری عمان در سال گذشته خبر داد و گفت: در دیدار امروز با رییس بانک مرکزی عمان بر گسترش همکاری های بانکی و اقتصادی بین دو کشور تاکید شد.

رییس بانک مرکزی عمان ادامه داد: عمان می خواهد با کشورهای دوست مناسبات تجاری را گسترش دهند و تعمیق ببخشد.

به گزارش ایرنا، توسعه روابط بانکی و بین‌المللی ایران و عمان، محور گفتگوهای صالح آبادی و طاهر بن سالم العمری روسای بانک‌های مرکزی ایران و عمان اعلام شده است. در سال‌های اخیر، عمان نقش میانجی در مذاکرات لغو تحریم‌ها و آزادسازی ارزهای مسدودی ایران را بر عهده داشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84931619/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C

طاهر بن سالم العمری رییس بانک مرکزی عمان نیز با تاکید بر اینکه به دنبال  تکمیل مناسبات و همکاری های گذشته با ایران در حوزه بانکی و پولی هستیم، گفت: این دیدار با هدف گسترش و همکاری بین دو کشور انجام گرفت.

تکمیل مناسبات و همکاری های بانکی ایران و عمان

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به سابقه همکاری های بانکی ایران و عمان گفت: آخرین نمونه این همکاری‌ها سال گذشته بود که بیش از ۵۰۰ میلیون دلار از وجوه جمهوری اسلامی ایران که بیش از ۵۰ سال پیش در کشور انگلیس غیرقابل وصول مانده بود، با همکاری بانک مرکزی عمان وصول شد و اینگونه همکاری ها ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه عمان به دنبال ارائه کمک و پشتیبانی از کشورهای دوست و برادر خود است، افزود: در تلاشیم تا با کشورهایی که برادر و دوست عمان قلمداد می شوند همکاری های پولی و بانکی داشته باشیم.

وی با تاکید بر اینکه عمان در سال های اخیر کمک های خوبی به ایران انجام داده است، ادامه داد: از این وجوه در داخل کشور استفاده کردیم و امیدواریم همکاری های بیشتری با عمان داشته باشیم.

به گزارش ایرنا، علی صالح آبادی، امروز بعد از دیدار با طاهر بن سالم العمری، رئیس بانک مرکزی عمان با تشکر از وی برای همکاری های متنوع و گسترده بانک مرکزی عمان با ایران، افزود: به طور مثال سال گذشته بیش از ۵۰۰ میلیون دلار از وجوه ایران که در انگلستان قرار داشت و قابل استفاده نبود با کمک عمان وصول شد.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری