توسعه روابط ایران و سوریه با استفاده از ظرفیت‌های منطقه


تهران- ایرنا- دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و سوریه گفت: ظرفیت‌های مطلوب منطقه ویژه اقتصادی فرودگاه پیام می‌تواند رشد همکاری‌ها و همچنین توسعه تجارت با سوریه را به دنبال داشته باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85108511/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری