توسعه دیپلماسی اقتصادی بین ایران و ونزوئلا در دولت سیزدهم رقم خورد


تهران- ایرنا- نماینده سابق ایران در سازمان «اوپک» گفت: توسعه دیپلماسی اقتصادی بین ایران و ونزوئلا در دولت سیزدهم رقم خورد و شاهد امضای تفاهمنامه ها و همکاری های خوبی در این زمینه هستیم.

منبع: https://www.irna.ir/news/85140680/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%88%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%A6%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%B1%D9%82%D9%85