توسعه تولید خراسان رضوی در شعاع پرتوهای معجزه‌آسا


مشهد- ایرنا- صنعت هسته‌ای کشور از فناوری معجزه‌آسای “کاربرد پرتوها” برخوردار است که استفاده از آن می‌تواند در بخش تولید خراسان رضوی، امنیت غذایی، رفع معضلات زیست محیطی و افزایش کیفی محصولات صنعتی و صادراتی آن تحولی ایجاد کند اما تاکنون از این فناوری محروم مانده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85180886/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AC%D8%B2%D9%87-%D8%A2%D8%B3%D8%A7