«توسعه اقتصادی» اولویت راهبردی دولت در مازندران


ساری-ایرنا- برخورداری مازندران از زیرساخت های لازم از جمله سه بندر مهم امیرآباد، نوشهر و فریدونکنار و قرار گرفتن در موقعیت جغرافیایی راهبردی باعث شده تا این استان به کانون توجه فعالان اقتصادی مبدل شود که موید این مطلب جذب ۱۴ مورد سرمایه گذاری خارجی در ۲ سال اخیر در استان است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85309292/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری