توسعه اشتغال کارفرمایی در آذربایجان غربی در اولویت قرار گیرد

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402062918627/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF

کریمی با اشاره به راه اندازی کسب و کار مشاغل خانگی در آذربایجان غربی نیز گفت: سهم استان در این بخش پایین بوده و ضروری است افزایش یابد.

به گزارش ایسنا، محمود کریمی بیرانوند ۲۹ شهریور در جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری آذربایجان غربی که با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در استانداری برگزار شد، با بیان اینکه توسعه اشتغال کارفرمایی در استان در اولویت قرار گیرد، افزود: ضروری است اشتغال ایجاد شده نیمی کارفرمایی و نیمی خود اشتغالی باشد که در این راستا بهزیستی و کمیته امداد باید در حوزه ایجاد اشتغال کارفرمایی فعال عمل کنند.

وی یکی از دلایل بیکاری را بی انگیزگی فارغ التحصیلان دانست و گفت: در این راستا دستگاه‌ها مکلف به شناسایی فارغ التحصیلان بیکار شوند.

معاون اشتغال وزیر کار گفت: از اول مهرماه نظارت حضوری در کشور آغاز می‌شود و در کارگروه اشتغال استان نیز بخش‌های نظارت حضوری فعال خواهند داشت.

ایسنا/آذربایجان غربی معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اشتغال کارفرمایی نسبت به خوداشتغالی در آذربایجان غربی در اولویت قرار گیرد.

وی افزود: بر اساس آمار ارائه شده از نظر نرخ بیکاری اشتغال، نرخ تعدیل کارگران و میزان تعهد استان به ایجاد اشتغال، حال و روز بازار کار در آذربایجان غربی بهبود یافته است که امید است تقویت شود.