توزیع هوشمند آرد بدون افزایش قیمت ادامه می‌یابد


تهران – ایرنا- ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بر لزوم ادامه اجرای طرح هوشمندسازی توزیع آرد از طریق سامانه فروش نان تأکید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84917129/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A2%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری